ΕΠΙΛΟΓΗ 40 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ


     
        Χτες 30/03/2013 συνεδρίασε η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής για να εξετάσει τις αιτήσεις των υποψηφίων που κατατέθηκαν από τις 4/03/2013 έως τις 29/03/2013 ήταν συνολικά 75, εκ των οποίων οι 6 απερρίφθησαν κατά τον έλεγχο των τυπικών κριτηρίων συμμετοχής και ένας απορρίφθηκε λόγω μη προσέλευσής του στην προγραμματισμένη ατομική συνέντευξη. Οι 68 προσήλθαν σε προγραμματισμένη ατομική συνέντευξη με τα Στελέχη Συμβουλευτικής του αρμόδιου εταίρου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης. Από τους 68 υποψηφίους που προσήλθαν σε συνέντευξη και τους 65 που εξετάστηκαν στα δύο πρώτα πρακτικά επιλογής στις 15/12/2012 και στις 04/03/2013, επελέγησαν οι 40 με τη μεγαλύτερη βαθμολογία για την ένταξη τους ως Ωφελούμενοι στο Σχέδιο Δράσης.

 


« επιστροφή
English Ελληνικά