ΕΠΙΛΟΓΗ 20 ΠΡΩΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ


      Χτες 15/12/2012 συνεδρίασε η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής για να εξετάσει τις αιτήσεις των υποψηφίων που κατατέθηκαν από τις 1/11/2012 έως τις 14/12/2012. Οι αιτήσεις ήταν συνολικά 101, εκ των οποίων οι 24 απερρίφθησαν κατά τον έλεγχο των τυπικών κριτηρίων συμμετοχής. Οι 70 υποψήφιοι ωφελούμενοι προσήλθαν σε προγραμματισμένη ατομική συνέντευξη με τα Στελέχη Συμβουλευτικής του αρμόδιου εταίρου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης. Ως εκ τούτου, από το σύνολο των ωφελουμένων που πληρούν τα τυπικά κριτήρια επιλογής (77), 7 υποψήφιοι απερρίφθησαν από τη διαδικασία επιλογής καθώς δεν προσήλθαν σε ατομική συνέντευξη. Από τους 70 υποψηφίους που προσήλθαν σε συνέντευξη, επελέγησαν οι 20 με τη μεγαλύτερη βαθμολογία για την ένταξη τους στο πρώτο τμήμα κατάρτισης, ως ωφελούμενοι στο σχέδιο δράσης.

Αύριο θα δημοσιευτούν οι πίνακες με τους επιλεγέντες, τους επιλαχόντες και τους απορριπτέους.

 


« επιστροφή
English Ελληνικά