" /> 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤO ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤO ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ

 

Η Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου CREATIVEMED του προγράμματος MED, προκειμένου να αναθέσει το σχεδιασμό και την εκτύπωση ενημερωτικού υλικού, καλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να καταθέσουν τις προσφορές τους :

1.- ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

1) Σχεδιασμός και εκτύπωση 1000 εντύπων σαράντα σελίδων το καθένα, διάστασης Α4, τετράχρωμων (η μακέτα θα δοθεί από την εταιρεία σε ηλεκτρονική μορφή).

2.- ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η χαμηλότερη τιμή.

3.- ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές κατατίθενται στα γραφεία της εταιρείας (Εμμ. Πορτάλιου 23, δεύτερος όροφος) το αργότερο μέχρι την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 15:00.

4.- ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ: εντός τριάντα ημερών από την προμήθεια των ειδών και την έκδοση του σχετικού τιμολογίου.

5.- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: Στην καθαρή αξία του τιμολογίου κατά την εξόφληση θα διενεργηθεί κράτηση προκαταβολής φόρου εισοδήματος εφόσον είναι απαραίτητο.

                                                                                     

                                                                                      Ο Διευθυντής

                                                                                Ιωάννης Καλαϊτζάκης     

                                                                                                                                                                            


« επιστροφή
English Ελληνικά