ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 Η Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Δρόμοι Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», προκειμένου να παρασχεθούν όλες οι απαραίτητες λογιστικές υπηρεσίες στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ρεθεμιώτικη Συνεργασία Δημιουργικών Φορέων», καλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να καταθέσουν τις προσφορές τους ως εξής :

 1.- Υπηρεσίες :

ΟΛΕΣ οι λογιστικές υπηρεσίες για την νόμιμη και εύρυθμη λειτουργία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, η οποία τηρεί βιβλία Γ΄κατηγορίας.

 Τόπος παροχής υπηρεσιών : γραφεία Αναπτυξιακής Σύμπραξης, Εμμ. Πορτάλιου 23, Ρέθυμνο.

 Ημερομηνία παροχής υπηρεσιών : από την υπογραφή της σύμβασης έως και 30 Ιουνίου  2014.

2.- ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η χαμηλότερη τιμή.

 3.- ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές κατατίθενται στα Γραφεία της Εταιρείας Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας  το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ..

4 .- ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ: Εντός τριών μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, την έκδοση του σχετικού τιμολογίου και την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας εφόσον είναι απαραίτητες.

5.- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.800,00 ευρώ ΜΗ περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο 2831055642 Κος Καλαϊτζάκης Ιωάννης

Ο Πρόεδρος

Iωάννης Σταγκουράκης« επιστροφή
English Ελληνικά