" /> 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΠΣΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ


Παρατείνεται έως 17 Ιανουαρίου 2014 η  προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή ωφελουμένων στην Πράξη «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ».
 
Δυνητικά ωφελούμενοι είναι οι κάτοικοι του Νομού Ρεθύμνου που είναι άνεργοι ή νέοι επιστήμονες (υπό προϋποθέσεις που αναγράφονται στη συνημμένη πρόσκληση) ή ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α (υπό προϋποθέσεις που αναγράφονται στη συνημμένη πρόσκληση).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται την πρόσκληση και το Έντυπο της Αίτησης από τα εξής σημεία:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα δικαιολογητικά από τα γραφεία των: όπου και θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.

« επιστροφή
English Ελληνικά