" /> 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»


105 Ρεθεμνιώτες ωφελήθηκαν από την υλοποίηση της πράξης
«Δρόμοι απασχόλησης και επιχειρηματικότητας»

 Συγκεκριμένα 86 ωφελούμενοι απασχολήθηκαν σε επιχειρήσεις και 19 ωφελούμενοι ίδρυσαν νέες επιχειρήσεις. Συνολικά 105 ωφελούμενοι εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ρεθεμιώτικη Συνεργασία Δημιουργικών Φορέων» υλοποίησε με μεγάλη επιτυχία, την πράξη «Δρόμοι απασχόλησης και επιχειρηματικότητας» στα πλαίσια  της δράσης «Τοπικά σχέδια κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Ρεθεμιώτικη Συνεργασία Δημιουργικών Φορέων» είναι οι:

Πρόκειται για μία πράξη που αφορούσε στην προσφορά υπηρεσιών κατάρτισης, επιμόρφωσης  και συμβουλευτικής σε 120 ωφελούμενους που προέρχονται από τις εξής ευάλωτες κοινωνικές ομάδες:

ώστε να μπορέσουν να απασχοληθούν ευκολότερα από τοπικές επιχειρήσεις ή να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση .

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός της πράξης ήταν πεντακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (535.000,00?), η γεωγραφική εμβέλεια της πράξης κάλυψε το σύνολο των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας ΡΕΘΥΜΝΟΥ και υλοποιήθηκε από τον Ιούλιο 2012 έως το Νοέμβριο 2015.

               Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015 Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνης, εταίρος υπεύθυνος για τη δράση "Παρουσίαση και προβολή του τοπικού σχεδίου δράσης κοινωνικής ένταξης", διοργάνωσε με επιτυχία, στην αίθουσα εκδηλώσεών του, την ενημερωτική εκδήλωση αποτίμησης των δράσεων του έργου.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό του οργανωτή της εκδήλωσης Αντιπροέδρου κ. Νικολάου Νημά και ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου κ. Γεώργιο Γιακουμάκη και την Ταμία του Εμπορικού Συλλόγου Περάματος Μυλοποτάμου κα. Αθηνά Κατσιά.

Κεντρικοί ομιλητές ήταν οι κύριοι Σταγκουράκης Ιωάννης, Πρόεδρος της Α.Σ. Ρεθεμιώτικη Συνεργασία Δημιουργικών Φορέων-«Γενική παρουσίαση του έργου και των αποτελεσμάτων του», Ψαρουδάκης Μανώλης, Πρόεδρος Σύμπραξης φορέων Ρεθύμνου για την ανάπτυξη και τη απασχόληση-«Παρουσίαση δράσων δικτύωσης», Μαθιουδάκης Αντώνης, Στέλεχος Τεχνικής Αναπτυξιακής-«Παρουσίαση δράσεων συμβουλευτικής» και Καλαϊτζάκης Ιωάννης, Διαχειριστής της Α.Σ. Ρεθεμιώτικη Συνεργασία Δημιουργικών Φορέων-«Παρουσίαση δράσεων κατάρτισης»,  ο οποίος συντόνισε και τη συζήτηση, και η κυρία Τζωρτζάκη Ερμιόνη, Στέλεχος Κοσκινάς Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.-«Παρουσίαση δράσεων συμβουλευτικής».

 Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου.

Αναλυτικότερα οι δράσεις του έργου περιλάμβαναν:

  1. Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δυνητικών ωφελούμενων και οικονομικών παραγόντων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.
  2. Την επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση 120 ωφελουμένων καθώς και την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 28 ωφελουμένων 
  3. Την συμβουλευτική, πληροφόρηση και υποστήριξη 120 ωφελουμένων
  4. Τη Δικτύωση μεταξύ ωφελουμένων ? επιχειρήσεων ? τοπικών φορέων και των Αναπτυξιακών Συμπράξεων μεταξύ τους καθώς και τη διακρατική δικτύωση .
  5. Το Συντονισμό και τη Διαχείριση της πράξης.

Αίτηση συμμετοχής κατέθεσαν 271 δυνητικοί ωφελούμενοι, 213 προσήλθαν για συνέντευξη και τελικά επιλέχθηκαν 120 ωφελούμενοι. Αναλυτικότερα στην πράξη συμμετείχαν 75 γυναίκες και 45 άντρες, εκ? των οποίων:

·         Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 με χαμηλά προσόντα: 1 γυναίκα

·         Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούμενα από φτώχεια: 102, 60 γυναίκες και 42 άντρες

·         Μετανάστες-Παλλινοστούντες: 8, 5 γυναίκες και 3 άντρες

·         Μονογονεϊκή οικογένεια: 9 γυναίκες

Όλοι οι ωφελούμενοι παρακολούθησαν συνολικά 450 ώρες επιχορηγούμενης κατάρτισης (270 ώρες θεωρίας και 180 ώρες πρακτικής σε τοπικές επιχειρήσεις) και 5 ωφελούμενοι συμμετείχαν σε 600 ώρες επιχορηγούμενης εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης για την απόκτηση εργασιακή εμπειρίας. Η επιχορηγούμενη κατάρτιση περιλάμβανε 4 σεμινάρια: 1) Ανάπτυξη δεξιοτήτων πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών (40 ωφελούμνοι), 2) Επιχειρηματικότητα (δημιουργία, λειτουργία επιχείρησης) (20 ωφελούμενοι) ,3) Στελέχη επισιτιστικών επιχειρήσεων (20 ωφελούμενοι) και 4) Στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων (40 ωφελούμενοι).

Όσο αφορά στις δράσεις συμβουλευτικής, υπήρξαν 2 κατηγορίες: Α) H επαγγελματική συμβουλευτική, όπου οι 120 ωφελούμενοι συμμετείχαν σε 1.680 ώρες ατομικής και 144 ώρες ομαδικής συμβουλευτικής. Β) H συμβουλευτική επιχειρηματικότητας, όπου εκπονήθηκαν 22 business plans για τους ωφελούμενους που ενδιαφερόταν να ιδρύσουν δική τους επιχείρηση και προετοιμάστηκε η υποβολή τους σε επενδυτικά προγράμματα.

Σημαντικό ρόλο στην πράξη διαδραμάτισαν και οι δράσεις δικτύωσης, μέσα από τις οποίες δημιουργήθηκε το Δίκτυο αμοιβαίας μάθησης και συνεργασίας των τοπικών επιχειρήσεων με την Αναπτυξιακή Σύμπραξη, στο οποίο συμμετέχουν 51 επιχειρήσεις και στόχο έχει την ανάπτυξη ευκαιριών συνεργασίας και την παροχή υπηρεσιών βελτίωσης των επιχειρηματικών δυνατοτήτων από τα μέλη της ομάδας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, εκπρόσωποι των φορέων που συμμετέχουν στην πράξη, τοπικοί οικονομικοί παράγοντες και ωφελούμενοι.


« επιστροφή
English Ελληνικά