" /> 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ


Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ρεθεμνιώτικη Συνέργεια» υλοποίησε με μεγάλη επιτυχία, την πράξη «Συνεργασία και τόλμη για την απασχόληση» στα πλαίσια  της δράσης «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόκειται για ένα έργο που αφορά στην προσφορά υπηρεσιών κατάρτισης, επιμόρφωσης  και συμβουλευτικής σε 80 ωφελούμενους άνεργους ή ασφαλισμένους στον ΟΓΑ ή νέους επιστήμονες ώστε να μπορέσουν να απασχοληθούν ευκολότερα από τοπικές επιχειρήσεις ή να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση .

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός της πράξης ήταν τετρακόσιες δεκαοκτώ χιλιάδες επτακόσια ογδόντα ευρώ (418.780,00?), η γεωγραφική εμβέλεια της πράξης κάλυψε το σύνολο των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας ΡΕΘΥΜΝΟΥ και υλοποιήθηκε από τον Αύγουστο 2013 έως το Σεπτέμβριοο 2015.

Εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Ρεθεμνιώτικη Συνέργεια» είναι οι:

 

Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015, η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Ρεθύμνης, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνης και ο Εμπορικός Σύλλογος Περάματος Μυλοποτάμου διοργάνωσαν με επιτυχία, στην αίθουσα εκδηλώσεών του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης, ενημερωτική εκδήλωση αποτίμησης των δράσεων του έργου.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό των οργανωτών της εκδήλωσης και συγκεκριμένα του Προέδρου της Ο.Ε.Β.Ε. Ν. Ρεθύμνου κ. Κοσμά Περπυράκη., του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου κ. Παύλου Νικηφόρου και του εκπροσώπου  του Εργατουπαλληλικού Κέντρου Ρεθύμνου κ. Ιωάννη Λαγκουβάρδου και ακολούθησε χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου κ. Γεώργιο Γιακουμάκη.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου.

Αναλυτικότερα οι δράσεις του έργου περιλάμβαναν:

  1. Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δυνητικών ωφελούμενων και οικονομικών παραγόντων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.
  2. Την επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση 80 ωφελουμένων καθώς και την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 33 ωφελουμένων 
  3. Την συμβουλευτική, πληροφόρηση και υποστήριξη 80 ωφελουμένων
  4. Τη Δικτύωση μεταξύ ωφελουμένων ? επιχειρήσεων ? τοπικών φορέων και των Αναπτυξιακών Συμπράξεων μεταξύ τους.
  5. Το Συντονισμό και τη Διαχείριση της πράξης.

Αίτηση συμμετοχής κατέθεσαν 192 δυνητικοί ωφελούμενοι, 139 προσήλθαν για συνέντευξη και τελικά επιλέχθηκαν 80 ωφελούμενοι. Αναλυτικότερα στην πράξη συμμετείχαν 46 γυναίκες και 34 άντρες, εκ? των οποίων 68 ήταν άνεργοι, 11 ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α. και μία νέα επιστήμονας.

Τα αποτελέσματα που απέφεραν οι παραπάνω δράσεις ήταν αρκετά ικανοποιητικά αφού 36 άνεργοι απασχολήθηκαν σε επιχειρήσεις και ιδρύθηκαν 12 νέες επιχειρήσεις από  8 άνεργους και 4 ασφαλισμένους στον Ο.Γ.Α.. Συνολικά 48 ωφελούμενοι εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας που ήταν και το κύριο αποτέλεσμα του έργου.

Επιπλέον όλοι οι ωφελούμενοι παρακολούθησαν συνολικά 390 ώρες επιχορηγούμενης κατάρτισης και 11 ωφελούμενοι συμμετείχαν σε 880 ώρες επιχορηγούμενης απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. Η επιχορηγούμενη κατάρτιση περιλάμβανε 4 σεμινάρια: 1) Ανάπτυξη δεξιοτήτων πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών, 2) Επιχειρηματικότητα (δημιουργία, λειτουργία επιχείρησης) ,3) Στελέχη επισιτιστικών επιχειρήσεων και 4) Στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων.

Όσο αφορά στις δράσεις συμβουλευτικής, είχαμε 2 κατηγορίες. Την επαγγελματική συμβουλευτική όπου οι 80 ωφελούμενοι συμμετείχαν σε 1.120 ώρες ατομικής συμβουλευτικής, 96 ώρες ομαδικής συμβουλευτικής και 40 ώρες νομικής συνδρομής. Τη συμβουλευτική επιχειρηματικότητας όπου εκπονήθηκαν 20 business plans για τους ωφελούμενους που ενδιαφερόταν να ιδρύσουν δική τους επιχείρηση.

Σημαντικό ρόλο στην πράξη έπαιξαν και οι δράσεις δικτύωσης μέσα από τις οποίες δημιουργήθηκε το Δίκτυο αμοιβαίας μάθησης και συνεργασίας των τοπικών επιχειρήσεων με την Αναπτυξιακή Σύμπραξη, στο οποίο συμμετέχουν 30 επιχειρήσεις και στόχο έχει την ανάπτυξη ευκαιριών συνεργασίας και τη βελτίωση των επιχειρηματικών δυνατοτήτων από τα μέλη της ομάδας.

Κεντρικοί ομιλητές ήταν οι κύριοι Ψαρουδάκης Μανώλης, Πρόεδρος της Α.Σ. Ρεθεμνιώτικη Συνέργεια «Γενική παρουσίαση του έργου και των αποτελεσμάτων του», Χριστοφοράκης Μιχάλης, Μέλος Δ.Σ. Συλλόγου Ξενοδόχων Ν. Ρεθύμνης «Παρουσίαση δράσων δικτύωσης», Μαθιουδάκης Αντώνης, Στέλεχος Τεχνικής Αναπτυξιακής «Παρουσίαση δράσεων συμβουλευτικής» και Καλαϊτζάκης Ιωάννης, Διαχειριστής της Α.Σ. Ρεθεμνιώτικη Συνέργεια «Παρουσίαση δράσεων κατάρτισης»,  ο οποίος συντόνισε και τη συζήτηση, και η κυρία Βογιατζιδάκη Στέλλα, Στέλεχος Κοσκινάς Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε «Παρουσίαση δράσεων συμβουλευτικής»

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, εκπρόσωποι των φορέων που συμμετέχουν στην πράξη, τοπικοί οικονομικοί παράγοντες και ωφελούμενοι.


« επιστροφή
English Ελληνικά