ΕΠΙΛΟΓΗ 60 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ


      Χτες 04/03/2013 συνεδρίασε η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής για να εξετάσει τις αιτήσεις των υποψηφίων που κατατέθηκαν από τις 15/12/2012 έως τις 03/03/2013. Οι αιτήσεις ήταν συνολικά 95, εκ των οποίων οι 20 απερρίφθησαν κατά τον έλεγχο των τυπικών κριτηρίων συμμετοχής. Οι 75 υποψήφιοι ωφελούμενοι προσήλθαν σε προγραμματισμένη ατομική συνέντευξη με τα Στελέχη Συμβουλευτικής του αρμόδιου εταίρου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης. Από τους 75 υποψηφίους που προσήλθαν σε συνέντευξη και τους 50 επιλαχόντες που εξετάστηκαν στο πρώτο πρακτικό επιλογής στις 15/12/2012, επελέγησαν οι 60 με τη μεγαλύτερη βαθμολογία για την ένταξη τους στα τρία επόμενα τμήματα ως Ωφελούμενοι στο Σχέδιο Δράσης.

.


« επιστροφή
English Ελληνικά