" /> 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

          Η Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου CREATIVEMED του προγράμματος MED, προκειμένου να εκμισθώσει εξοπλισμoύς : α) μικροφωνικής εγκατάστασης και β) συστήματος προβολής παρουσιάσεων (video-projector) καλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να καταθέσουν τις προσφορές τους :

1.- ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ:

Α) Εξοπλισμός μικροφωνικής :

- 2 (δύο) συνεδριακά μικρόφωνα goose neck (συνέδρου) με διακόπτη και ενδεικτικό φως.

- 1 (ένα) συνεδριακό μικρόφωνο goose neck (προέδρου) με διακόπτη, ενδεικτικό φως και δυνατότητα ακύρωσης προτεραιότητας ομιλίας.

- 1 (ένα) ασύρματο μικρόφωνο με διακόπτη και ενδεικτικό φως.

- 6 (έξι) ηχεία με βάση, με ενισχυτικό εξάρτημα, ισχύος 300Watt.

 

Β)- Εξοπλισμός προβολής :

- 1 (ένας) video projector LCD φωτεινότητας τουλάχιστον 2500 lum.

- 1 (ένα ) laptop με το απαραίτητο λογισμικό.

- 1 (μία) οθόνη προβολής 1,80m.

Ο εξοπλισμός θα μισθωθεί για 2 ημέρες, 23-24 Σεπτεμβρίου 2014.

Η τοποθεσία που θα τοποθετηθεί ο εξοπλισμός είναι τα γραφεία της εταιρείας, Εμμ Πορτάλιου 23.


2.- ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η χαμηλότερη τιμή.

 

3.- ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές κατατίθενται στα γραφεία της εταιρείας (Εμμ. Πορτάλιου 23, δεύτερος όροφος) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 11:00 π.μ..

4.- Γίνονται δεκτές τμηματικές προσφορές.

5.- ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ: τριάντα ημέρες από την παραλαβή των ειδών, την έκδοση του σχετικού τιμολογίου και προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας εφόσον είναι απαραίτητες.

6.- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: Στην καθαρή αξία του τιμολογίου κατά την εξόφληση θα διενεργηθεί παρακράτηση προκαταβολής φόρου εισοδήματος εφόσον είναι απαραίτητο.
                                                                  
                                                                    Ο Διευθυντής
                                                              Ιωάννης Καλαϊτζάκης

                                                                        


 


« επιστροφή
English Ελληνικά