ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤΟΠΣΑ)

           
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ» ανακοινώνει τα αποτελέσματα της επιλογής ωφελουμένων για τη συμμετοχή στην Πράξη «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ».

Τα αποτελέσματα της επιλογής δημοσιοποιούνται με τον Αριθμό Πρωτοκόλλου της Αίτησης αντί του ονόματος κάθε υποψηφίου σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Οι 4 πίνακες με τα αποτελέσματα επιλογής είναι οι εξής:

Πίνακας Επιλεγέντων (κάντε κλικ εδώ)

Πίνακας Επιλαχόντων (κάντε κλικ εδώ)

Πίνακας Μη Επιλέξιμων (κάντε κλικ εδώ)

Πίνακας Απορριφθέντων (κάντε κλικ εδώ)

English Ελληνικά