" /> 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤO ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΛΩΝ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤO ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΛΩΝ

   Η Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου CREATIVEMED του προγράμματος MED, προκειμένου να προμηθευτεί ενημερωτικό υλικό και γραφικές ύλες, καλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να καταθέσουν τις προσφορές τους :

1.- ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

1) Εκτύπωση 50 αντιτύπων προγράμματος εκδήλωσης σε χαρτί Α4, 80γρ. (η μακέτα θα δοθεί από την εταιρεία σε ηλεκτρονική μορφή).

2) Παραγωγή 50 folders διαστάσεων 45εκ. x 31εκ. με κάθετη δίπλωση και αυτάκι 20εκ. x 9εκ. εσωτερικά, στο κάτω δεξιό μέρος (η μακέτα θα δοθεί από την εταιρεία σε ηλεκτρονική μορφή).

3) Παραγωγή 50 σημειωματάριων των 20 φύλλων διαστάσεων A4 (η μακέτα θα δοθεί από την εταιρεία σε ηλεκτρονική μορφή).

4) Προμήθεια 50 στυλό διαρκείας, με κλιπ και εκτύπωση των λογοτύπων του προγράμματος (τα λογότυπα θα δοθούν από την εταιρεία σε ηλεκτρονική μορφή).

5) Κατασκευή δύο (2) roll-up banner, έγχρωμη ψηφιακή εκτύπωση μουσαμά διαστάσεων 2,00 Χ 0,80 εκ. (ο σχεδιασμός του banner θα δοθεί από την εταιρεία σε ηλεκτρονική μορφή).

6) Παραγωγή 500 φυλλαδίων, τρίπτυχων, διαστάσεων 45χ21 εκατοστά και τσάκιση ανά 15 εκατοστά (η μακέτα θα δοθεί από την εταιρεία σε ηλεκτρονική μορφή).

2.- ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η χαμηλότερη τιμή.

3.- ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές κατατίθενται στα γραφεία της εταιρείας (Εμμ. Πορτάλιου 23, δεύτερος όροφος) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 11:00 π.μ..

4.- ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ: τριάντα ημέρες από την προμήθεια των ειδών, την έκδοση του σχετικού τιμολογίου και προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας εφόσον είναι απαραίτητες.

5.- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: Στην καθαρή αξία του τιμολογίου κατά την εξόφληση θα διενεργηθεί παρακράτηση προκαταβολής φόρου εισοδήματος εφόσον είναι απαραίτητο.

                                                                                     

                                                                                      Ο Διευθυντής

                                                                                Ιωάννης Καλαϊτζάκης                                                                                                                                                                                  


« επιστροφή
English Ελληνικά