ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ


ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
 
Η Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας Α.Μ.Κ.Ε., προκειμένου να δημιουργήσει μητρώο προμηθευτών για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου CREATIVE-MED, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος MED, προϋπολογισμού 130.000,00 ευρώ, καλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλουν αίτηση εγγραφής τους σε αυτό.
Οι κατηγορίες επιχειρήσεων που θα συμπεριληφθούν στο Μητρώο είναι οι εξής:
 Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα το αργότερο μέχρι 11 Σεπτεμβρίου 2013.
  
Οι αιτήσεις κατατίθενται στα γραφεία της εταιρίας (Εμμ. Πορτάλιου 23 2ος όροφος, Ρέθυμνο), από την οποίο παρέχονται και περισσότερες πληροφορίες (τηλ. 28310 55642).
                                                                                           
                                                     Ρέθυμνο 26/8/2013
                                                       O Πρόεδρος
 
                                                       Ιωάννης Σταγκουράκης
 
 
 
 
 
 
                                                          

 


« επιστροφή
English Ελληνικά